header01

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2021


Privacy beleid Tennisvereniging LTC Uden

Door tennisvereniging LTC Uden wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de leden voor het goed uitvoeren van de verenigingswerkzaamheden en haar wettelijke taken. De leden moeten erop kunnen vertrouwen dat de vereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze hectische tijd gaat ook de vereniging mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale communicatie, stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De vereniging is zich hiervan bewust en zorgt dat deze privacy gewaarborgd blijft. Onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

Klik op de titel van deze pagina om kennis te nemen van ons privacy beleid.

Transparantie en communicatie


Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG) De vereniging informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan de vereniging geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop de vereniging met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op de aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat de vereniging persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.
Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Tennismaatjes

In verband met het vereiste uit de vorige alinea vragen wij aandacht voor onze ledenservice genaamd Tennismaatjes. Onder deze titel, welke uitsluitend toegankelijk is voor bestaande leden en na te zijn ingelogd met een persoonlijke code, zijn de navolgende ledengegevens zichtbaar onder Tennismaatjes. Handig om even snel een tennismaatje op te zoeken of hun (bonds)gegevens om het inschrijven van een team te vergemakkelijken.

Standaard mogelijke persoonsgegevens:

Achternaam; Voornaam; Voorletters; Geslacht; Geb.datum; Tel.privé; Mobiel privé; E-mail privé; Adres; Huisnr; Postcode; Plaats; Soort lid; Startdat.lid; Speelst.enkel; Speelst.dubbel; Bondsnummer.

Deze gegevens zijn standaard toegankelijk via Mijn LTC op onze website en ook in onze clubapp Cappie.

Maar wellicht stelt u prijs op uw privacy en wilt u uw gegevens geheel of gedeeltelijk afschermen voor derden. Dat kan u zelf regelen in Mijn LTC (via Mijn instellingen) of in Cappie (via instellingen). Dat is uw wettelijke recht vanwege de AVG. Maar laat u de in rood aangegevens wel toegankelijk staan in Mijn LTC en/of in Cappie dan heeft u een uitstekende tool om een (tennis)maatje te zoeken of als (tennis)maatje gevonden te worden.

Nieuwe leden geven bij hun inschrijving voor het lidmaatschap aan bekend te zijn met onze privacyregels. In het welkomstbericht dat hen wordt toegezonden wordt geattendeerd op Het fenomeen Tennismaatjes. Bestaande leden zijn bij het aangaan het lidmaatschap niet geïnformeerd over het fenomeen Tennismaatjes. Door dit schrijven wordt geacht de informatie hierover te zijn verschaft.