header01

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2021


Lid worden?

Wilt u lid worden van LTC Uden? Dat kan door het invullen van het onderstaande online inschrijformulier.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur een recente, niet eerder gebruikte pasfoto of profielfoto van het gelaat aan de ledenadministratie, Herman Linnebankhof 33, 5402 WH Uden.

Een lidmaatschap impliceert rechten, maar ook enige verplichtingen, omschreven in ons Huishoudelijk Reglement.

Eén van de verplichtingen als lid (18-72 jaar) is dat u jaarlijks drie paviljoendiensten vervult. U kunt deze verplichting tot paviljoendienst afkopen tegen een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag (25,- per dienst).

Studentenlidmaatschap:

Als u denkt in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap, lever dan een kopie van een geldige toekenning studiefinanciering of kopie inschrijving bij onderwijsinstelling in. Lees hier de nadere voorwaarden voor een studentenlidmaatschap.

Contributie: na ontvangst van uw inschrijfformulier gaat uw aanmelding naar de financiële administratie. Deze stuurt u vervolgens een rekening met de exacte bedragen zoals die voor u van toepassing zijn. Van de ledenadministratie ontvangt u desgewenst een (tijdelijke) ledenpas. Vanaf dat moment kunt u met inachtneming van de parkregels gebruik gaan maken van de banen.

Contributiebedragen

Raadpleeg op deze site onder het menu item Lidmaatschap.

 

Wat kunnen wij u bieden?

Twaalf verlichte kunstgras tennisbanen en (binnenkort) 4 padelbanen, waarop u het hele jaar kunt tennissen.

Een gezellig paviljoen dat alle dagen geopend is met service door eigen leden volgens het "voor en door de leden"-principe. Dit schept een band met de club, vergemakkelijkt de contacten en helpt de contributie laag houden.

Uitstekende clubtrainers. Trainers met de beste referenties die er op tennisgebied zijn, zowel op recreatief als prestatief gebied.

Vier open KNLTB-toernooien: het Jeugdtoernooi, het Categorie 2 t/m 8-toernooi, het Zomertoernooi en het Wintertoernooi.

Diverse recreatieve (weekend)toernooien: zoals bijv. Nieuwjaarstoernooi, Invitatietoernooi, Bratwursttoernooi.

Diverse doorlopende recreatieve toernooien: heren/dames intercompetitie, teamtennis op zondag.

Een wekelijkse "clubavond" met recreatief dubbeltennis. De tennisavond waarbij u niet zelf voor een partner hoeft te zorgen.

De jaarlijkse clubkampioenschappen in diverse categorieën.

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief met daarin allerlei belangrijke zaken voor de leden en de laatste nieuwtjes.

 

Ledenadministratie
Hans van Duijnhoven
Herman Linnebankhof 33
5402 WH Uden
0413 – 26 68 92

nedel.[antispam].@ltcuden.nl


Inschrijving lidmaatschap LTC Uden (LAWN TENNIS CLUB UDEN)

Gegevens kandidaatlid

====================================================================================

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de aanmelding van het lidmaatschap bij de tennisbond.

====================================================================================

(niet van toepassing voor leeftijd 18< >71 jaar)

Kies een arrangement indien je lid wordt met een bedrijfsregeling, met een zomerregeling voor jeugd en studenten of met een trainingsdeelname voor jeugdige instromers.

De administratie zal uw deelname toetsen aan bestaande arrangementen.

Overige gegevens. Voor jeugdleden (<18jaar) gegevens van ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Inschrijver geeft bij keuze [ja] een machtiging af voor automatische incasso van verschuldigde gelden ten laste van de opgegeven bankrekening.

Toelichting: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Het lidmaatschap loopt vanaf de ingangsdatum tot 1 januari daaropvolgend en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijk of online en uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan het secretariaat of de ledenadministratie is opgezegd. Bij onmiddellijke opzegging blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd. (Artikel 6 van de verenigingsstatuten). De volledige tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is te raadplegen op ltcuden.nl. 

Privacystatement: De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Gegevens, welke benodigd zijn in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap van de KNLTB, worden tevens doorgegeven aan de KNLTB. De volledige tekst van het privacystatement is te raadplegen op ltcuden.nl

Je hebt kennisgenomen van en gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement

Je gaat akkoord met het vertrouwelijk verwerken van je persoonsgegevens in ons ledenadministratiesysteem

Je hebt kennis genomen van en gaat akkoord met de privacy verklaring