header01

Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2020


Eisen waaraan een selectiespeler geacht wordt te voldoen

Deelname aan de selectie van LTC Uden gebeurt op uitnodiging van de Technische Commissie. In overleg met het trainersteam wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld wie in het komende seizoen deel zal uitmaken van deze selectie.

 

Concreet komt het erop neer dat LTC Uden een deel van de trainingskosten en een deel van de kosten van de selectiekleding voor haar rekening neemt. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan een selectielid dient te voldoen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Die voorwaarden zijn hieronder genoemd. Bij het niet nakomen van de voorwaarden behoudt LTC Uden zich het recht voor om de verstrekte subsidie terug te vorderen.

  • Deelname aan training bij LTC Uden.  Aanwezigheid van 85% wordt zonder meer verwacht. De trainer ziet hierop toe.
  • Deelname aan de KNLTB competitie. Men wordt geacht aanwezig te zijn op 7 competitiedagen incluis een eventuele inhaaldag.
  • Deelname aan de volgende activiteiten: - clubkampioenschappen - open toernooi van LTC Uden, op dit moment het 22Q11 toernooi
  • Deelname aan minimaal 3 externe toernooien
  • Het dragen van club/sponsorkleding tijdens competitiewedstrijden en toernooien.
  • Van elk selectielid wordt verwacht dat hij of zij indien nodig één keer per jaar beschikbaar is voor een clubactiviteit, dit nader te bepalen door de trainer en de TC.

 

Vanzelfsprekend kun je voor vragen of opmerkingen over het hierboven genoemde kun je terecht bij de Technische Commissie (ct.[antispam].@ltcuden.nl).

 

Technische Commissie.

 

Pakketkeuze en inschrijven

Inschrijven bij de Jager Tennis via onderstaande knop:

Inschrijven bij De Jager Tennis

- Maak eenmalig een account aan

- Financiele gegevens zijn niet van belang, alle pakketten worden door LTC  gefactureerd. Kies daarom voor betaling per factuur

- Kies bij vereniging voor LTC Uden  

- Bekijk hieronder voor welk pakket jij wil inschrijven 

- Kleine toelichting op de pakketten: 

- Het eerste nummer is het PAKKET nummer 

- Het tweede nummer is het AANTAL keer dat jij wil gaan trainen per week

- Geef duidelijk je verhinderingen weer

- Er geldt een maximum voor 2 verhinderingen per persoon