header01

Laatst bijgewerkt op 25 november 2018


KNLTB ledenpas

Als bewijs van lidmaatschap krijgt u jaarlijks een ledenpas. Deze pas is uw identiteitsbewijs en gebruikt u als wedstrijdpas bij competities en toernooien. U gebruikt de pas ook voor het reserveren van een tennisbaan. De ledenpas is niet overdraagbaar en blijft eigendom van LTC Uden. Bij misbruik van de ledenpas wordt deze door het bestuur ingetrokken.

 

Wanneeer u door verlies of beschadiging een nieuwe pas nodig heeft kunt u die via de ledenadministratie aanvragen.

 

Foto's

De KNLTB wil uitsluitend originele pasfoto's. Het gewenste formaat is 35 x 45 mm. De pasfoto moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 

- De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;

- De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;

- De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;

- Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;

- Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

 

De ledenadministrateur is bevoegd om ingeleverde pasfoto's te weigeren als ze niet voldoen aan de gestelde eisen. De foto van een juniorlid moet na vijf jaar worden vervangen. De foto van een seniorlid gaat tien jaar mee. Een 50-plusser hoeft geen nieuwe foto meer in te leveren. De ledenadministrateur controleert dit niet actief; het is de verantwoordelijkheid van het betreffende lid een gelijkende foto op de ledenpas te laten plaatsen. De pasfoto wordt alszodanig tevens gebruikt op de ledenkaart ten behoeve van de (leden)administratie.

 

Uiterlijk eind maart ontvangen wij van de KNLTB de ledenpassen voor het lopende jaar. Wilt u een nieuwe foto stuur die dan tijdig op, geef ook eventuele andere persoonsgegevens tijdig door, uiterlijk voor 15 december. Dit kan online via Mijn LTC .

 

Competities en toernooien

Als u competitie wil gaan spelen, dan heeft u een geldige KNLTB ledenpas nodig. De pas moet bij de ploeguitwisseling aanwezig zijn. De ledenpas dient voorzien te zijn van een pasfoto, anders heeft de andere ploeg het recht de partijen waarin deze speler staat opgesteld op te eisen.

 

Ook als u deelneemt aan een toernooi is een ledenpas verplicht ter identificatie. Bij toernooien die aanvangen in de week 1 tot en met 13 kunt u gebruik maken van de ledenpas van het voorafgaande jaar; vanaf week 14 moet u de ledenpas van nieuwe jaar gebruiken.