header01

Laatst bijgewerkt op 14 november 2019


Introductiereglement

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om met een niet-lid gebruik te maken van de baanfaciliteiten op het tennispark van LTC Uden. Deze voorwaarden kunt u nalezen op ons Huishoudelijk reglement onder artikel 9.

In afwachting van goedkeuring door de ledenvergadering van een wijziging van dit artikel is de te volgen procedure van het reserveren van een tennisbaan met een introducé als volgt.

Op het afhangbord neemt u achtereenvolgens de volgende acties:

 1. Kies een vrije baan waarop u wilt spelen.
 2. Haal uw eigen ledenpas door de paslezer.
 3. Kies op het geopende scherm voor [Introducé toevoegen].
 4. Vul in de aangegeven velden de naamgegevens van uw introducé volledig in. Het E-mailadres kunt u leeg laten.
 5. Klik op de knop [Voeg toe aan afhanging].
 6. Maak deze baanreservering af op de u bekende wijze.

Periodiek zal het lid dat op het scherm als in punt 2 is aangegeven een factuur ontvangen voor de introducties in de voorbije periode. Het is daarbij van belang dat telkenmale de correcte en volledige naam van de introducé is vermeld.

Let op! Bij een introductie samen met meer dan één lid van LTC zal het lid dat als eerste - met de als in punt 2 genoemde eigen ledenpas - afhangt worden gefactureerd voor het introductiebedrag. 

 

 

Introductieregeling T.S.V. Park Hoeven en TC Volkel.

De udense tennisverenigingen LTC Uden, T.S.V. Park Hoeven en TC Volkel hebben een onderlinge afspraak gemaakt dat hun leden als introductie met een eigen lid kunnen tennissen op de tennispark van het eigen lid.

Omdat LTC Uden geen gebruik maakt van het door de KNLTB beschikbaar gestelde afhangbord, is het noodzakelijk de procedure bij LTC Uden nader te omschrijven.

Voor het spelen met een introducé met een lid van T.S.V. Park Hoeven of TC Volkel is de procedure als volgt:

 1. Het lid van LTC start met de eigen ledenpas een reservering op het afhangbord.
 2. Door op de knop [Introducé toevoegen] kan de introducé worden toegevoegd.
 3. Vul de volledige naam in zoals deze is vermeld op het KNLTBpasje van de introducé.
 4. Vul in het veld [E-mailadres] de verenigingsnaam Park Hoeven of Volkel in.
 5. Klik op de knop [Voeg toe aan afhanging].
 6. Maak deze baanreservering af op de u bekende wijze.

Let op! Indien de naam van de introducé c.q. de verenigingsnaam niet correct is ingevuld wordt u alsnog gefactureerd voor het afgeproken tarief voor introductie van niet-leden.