header01

Laatst bijgewerkt op 9 juli 2020


Yves Luca :     Voorzitter  
Harold van Breemaat : Penningmeester  
Annemarie Mulders : Secretaris   taairaterces.[antispam].@ltcuden.nl
Jean Louis van der Veen :

Vice-voorzitter
Voorzitter Toernooi commissie

 

Louis van Hoof : Voorzitter Evenementen commissie  
Ronnie de Wit : Voorzitter Facilitaire commissie  
Inge Blokzijl : Voorzitter Jeugd commissie  

Toon Muller

:

Voorzitter PR&Marketing commissie

 

wn Yves Luca : Voorzitter Technische commissie  

 

Het bestuur vergadert 12x per jaar.

 

Algemene Ledenvergadering
Ieder jaar in maart wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af van haar werkzaamheden van het voorgaande verenigingsjaar en licht zij de begroting toe voor het komende jaar.

 

De stukken van de ALV zijn voor leden in te zien. Via onderstaande link komt u in het beveiligde deel van de website.
U kunt inloggen via de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u ook gebruikt om uw bardienst te plannen.

 

Vergaderstukken ALV

(log in via mijn ltc en klik dan op 'besloten pagina's' )