header01

Laatst bijgewerkt op 18 december 2018


Aanvraag vervangende ledenpas

Is uw ledenpas onbruikbaar, verloren of gestolen? Dan vraagt u met onderstaand online formulier een nieuwe ledenpas aan.


Aanvraag vervangende ledenpas

 

 

verzoekt om afgifte van een nieuwe ledenpas., omdat

De verstrekking van de vervangende ledenpas zal enige dagen in beslag nemen. Gedurende deze dagen kan je gebruik maken van het afhangen van een baan volgens het introductiereglement. In dat geval worden er geen kosten als introducé in rekening gebracht.

De noodpas is een versnelde procedure doordat deze door de KNLTB rechtstreeks naar het bekende huisadres wordt gezonden en is geschikt voor gebruik van het afhangsysteem bij LTC Uden en voor de KNLTB competitie en KNLTB toernooien. De kosten hiervoor bedraagen € 2,50.

De vervangende pas wordt door de KNLTB via de ledenadminsitratie aan jou verstrekt. De kosten hiervoor bedragen € 2,00.

 Ik wil graag een

ontvangen. De kosten van deze pas worden jou in rekening gebracht.

De betaling van deze kosten is verplicht per automatische incasso. Je machtigt  LTC Uden hierdoor het verschuldigde bedrag af te schrijven van (bank)rekening met het IBAN: