Balvaardigheidslessen 

   

Heeft uw kind nog geen enkele of weinig ervaring met het tennisspel, dan bestaat de mogelijkheid uw kind de benodigde kennis en vaardigheid aan te leren met de balvaardigheidslessen. Deze tennislessen van LTC Uden worden verzorgd door tennisorganisatie WiTS-tennis. Uniek is deze cursus balvaardigheidslessen bij LTC Uden. Deze kennismakingscursus, welke 2 maal per jaar wordt gegeven (start september en maart), is uitermate geschikt voor jonge kinderen die willen beginnen met tennissen. In 10 lessen van 1 uur per week wordt de basis van het tennisspel aangeleerd (de kinderen leren op speelse wijze het slaan van een forehand, backhand en service). De cursus wordt afgesloten met een balvaardigheidsexamen en met een eerste onderling toernooitje. Zodoende duurt de hele cyclus balvaardigheidsles 12 weken van 1 uur per week.

De cursus vormt een goede voorbereiding op de slagvaardigheidslessen, waarvoor aansluitend kan worden ingeschreven. Ook deze slagvaardigheidslessen worden verzorgd door WITS-tennis.

 • De deelname aan de 12 balvaardigheidslessen kost € 60,00 per deelnemer.
 • Voor deelname aan de balvaardigheidslessen is het lidmaatschap van LTC Uden nog niet verplicht gesteld.
 • LTC Uden zorgt tijdens deze balvaardigheidslessen voor een tennisracket en tennisballen. Derhalve hoeft de deelnemer slechts te verschijnen in voor tennis gepaste sportkleding en sportschoenen.

U kunt inschrijven door online invulling van het aanvraagformulier balvaardigheidslessen, welke u vervolgens doorstuurt aan LTC Uden. Bij aanvang van de lessen worden de deelnemers ingeschreven als lid van LTC Uden en aangemeld als lid van de tennisbond KNLTB. Vooralsnog worden hiervoor geen aanvullende lidmaatschapscontributies in rekening gebracht.

 

 

Heeft u vragen over tennistrainingen dan kunt u e-mailen naar trainers@ltcuden.nl of bellen naar 06-53818652 

Voorwaarden waaronder balvaardigheidsles kan worden gevolgd bij LTC Uden  :

 1. Betaling uitsluitend mogelijk door middel van een door u af te geven machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.
 2. Lestijden en lesperiode alsmede de groepssamenstelling worden door de trainer vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met preferentie, maar deze worden niet gegarandeerd.
 3. Door uw inschrijving verplicht u zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.
 4. De tennislessen worden uitsluitend gegeven op de tennisbanen van LTC Uden.
 5. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald.
 6. Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf telefonisch, of via , op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, hebt u géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 7.
 7. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan de Technische Commissie besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de leerling een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij de Technische Commissie, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de leerling.
 8. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen. Bij online inschrijving is een handtekening niet vereist.

 

Schrijf je hier in voor de balvaardigheidlessen .

 

    Technische Commissie LTC Uden

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

Open Toernooi LTC Uden 2018
15 t/m 24 juni 2018

inschrijving geopend!

klik hier om in te schrijven

Agenda Junioren

zo apr 22 @09:00 - 18:00
Voorjaarscompetitie KNLTB
ma apr 23 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
di apr 24 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
wo apr 25 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
do apr 26 @09:00 - 18:00
Voorjaarscompetitie KNLTB

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.