Wilt u uw lidmaatschap van u of uw kinderen opzeggen? Klik dan op 'Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen' en de ledenadministratie zal u volgens de regels afmelden.

 

Houd u rekening met de hieronder vermelde regels die door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld:

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Statuten

 

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 2 Het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Deze opzegging moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur of bij de ledenadministrateur.

Opzegging per email of online wordt gezien als schriftelijk.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Pin It

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

Ace fca75

Inschrijving Crito Project Ace Toernooi tot 1 augustus geopend!

Klik hier om direct in te schrijven.

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.