Wat houdt deelname van uw kind aan de jeugdselectie van LTC Uden in?

 

 

 

Trainingen.

Er wordt 2x p/w 1,5 uur getraind. Van uw kind wordt verwacht dat het 2x per week aanwezig is op de training. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat u als ouders erop toeziet dat uw kind daadwerkelijk deelneemt aan training en alleen in geval van nood afzegt.

 

 

Competitie.

Deelname aan de KNLTB Winteroutdoor en de KNLTB voorjaarscompetitie is verplicht. De data waarop deze competities gespeeld worden zijn binnenkort al te vinden op onze site www.ltcuden.nl onder het kopje “competitie”. U kunt ze ook vinden op de website van de KNLTB. Noteer deze data s.v.p. alvast in uw agenda. Wanneer u vakantieplannen heeft in de periode van de meivakantie, houdt u er dan s.v.p. rekening mee dat een aantal dagen van de voorjaarscompetitie in deze meivakantie zullen vallen.   Uw kind wordt geacht op alle speeldagen aanwezig te zijn! Mocht er toch een dag zijn waarop uw kind echt niet aanwezig kan zijn, neemt u dan tijdig (indien mogelijk graag minimaal een week van tevoren), voordat u vervanging gaat regelen, contact op met de competitieleider, Marie-Catrein Rovers (competitie.[antispam].@ltcuden.nl) of met de trainer (trainers.[antispam].@ltcuden.nl).   Afhankelijk van leeftijd en speelsterkte wordt uw kind ingedeeld in een team op woensdagmiddag of zondag. Houdt hier s.v.p. rekening mee wanneer uw kind ook nog andere sporten beoefent. De teams worden samengesteld en enkele weken voor aanvang van de betreffende competitie bekendgemaakt door de Technische Commissie en trainers. Van u als ouders wordt verwacht dat u bereid bent om voor vervoer en begeleiding van de kinderen zorg te dragen.

 

 

Kleding.

Kinderen die deelnemen aan de jeugdselectie van LTC Uden worden geacht tijdens het spelen van competitiewedstrijden en toernooiwedstrijden het wedstrijdtenue van LTC Uden te dragen. Dit tenue is te bestellen via de competitieleider. U ontvangt hierover nog informatie.

 

 

Kosten competitiedeelname.

De eigen bijdrage bij deelname aan de Winteroutdoorcompetitie op woensdag, zaterdag of zondag bedraagt € 8,-- per kind.

De eigen bijdrage bij deelname aan de Voorjaarscompetitie op woensdag of zaterdag bedraagt € 8,-- per kind.

De eigen bijdrage bij deelname aan de Voorjaarscompetitie op zondag bedraagt € 13,-- per kind.

 

 

Toernooien.

Er wordt van uw kind verwacht dat het deelneemt aan het Open jeugdtoernooi dat bij LTC Uden wordt gespeeld in het voorjaar van elk kalenderjaar. Daarnaast is deelname aan tenminste drie externe toernooien verplicht. Hiervoor kunt u de toernooikalender van de KNLTB raadplegen op de site.  Aan deze voorwaarde dient absoluut te zijn voldaan wanneer uw kind ook in een volgend seizoen in aanmerking wenst te komen voor hernieuwde deelname aan de selectie.

 

 

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de Technische Commissie via competitie.[antispam].@ltcuden.nl of tc.[antispam].@ltcuden.nl.  

  

Met vriendelijke groeten,  

de Technische Commissie.

 

Voorwaarden waaronder selectie training gevolgd kan worden bij LTC Uden:

  1. Betaling uitsluitend mogelijk door middel van een door u af te geven machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.
  2. Lestijden en lesperiode alsmede de groepssamenstelling worden door de trainer vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met preferentie, maar deze worden niet gegarandeerd.
  3. Door uw inschrijving verplicht u zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.
  4. De tennislessen worden uitsluitend gegeven op de tennisbanen van LTC Uden.
  5. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald.
  6. Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf telefonisch, of via www.ltcuden.nl, op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, hebt u géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 7.
  7. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan de Technische Commissie besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de leerling een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij de Technische Commissie, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de leerling.
  8. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen. Bij online inschrijving is een handtekening niet vereist

 

Schrijf je hier in voor de jeugd selectie trainingen .

 

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

Open Toernooi LTC Uden 2018
15 t/m 24 juni 2018

inschrijving geopend!

klik hier om in te schrijven

Agenda Junioren

di apr 24 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
wo apr 25 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
do apr 26 @09:00 - 18:00
Voorjaarscompetitie KNLTB
vr apr 27 @09:00 - 23:59
Paviljoen gesloten
za apr 28 @09:00 - 12:00
Paviljoen geopend

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.