1977 876c4

Tennis is een sport waarbij plezier hand in hand gaat met prestatie. Voor kinderen met een beperking is dit moeilijk waardoor bij gebrek aan plezier er ook geen prestatie, op welk niveau dan ook, geleverd kan worden.

 

Sinds januari 2013 is LTC Uden gestart met training aan te bieden voor kinderen die om verschillende redenen niet goed functioneren in de huidige groepen. Deze training staat ook open voor kinderen die nog geen lid zijn van LTC Uden, maar graag kennis willen maken met tennis+.

 

De doelgroep die LTC Uden op deze manier tennistraining wil aanbieden is de groep van kinderen die vanwege problemen met hun gedrag vaak niet begrepen wordt en dan onvoldoende de kans krijgt om te tennissen.

 

Het gaat om kinderen met erg druk gedrag (bijv. ADHD) of juist erg teruggetrokken gedrag (bijv. een aan autisme verwante problematiek) of kinderen met een licht verstandelijke handicap.

 

Het voordeel van deze specifieke begeleiding is, dat er meer aandacht is voor een duidelijke structuur in de opzet van de training. Daardoor kunnen de specifieke tennisvaardigheden geïntegreerd met sociale aspecten en omgangsvormen worden aangeboden. Dit is erg belangrijk voor deze kinderen.

 

Tijdens de trainingen staan de volgende onderdelen centraal:

 • -spelplezier en succeservaring;
 • -tennisvaardigheden;
 • -omgaan met winst en verlies;
 • -omgaan met elkaar, samen spelen;
 • -sportiviteit

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de training:

 • gewoon waar het kan, aangepast als het nodig is;
 • de wensen van kinderen en ouders vormen vertrekpunt;
 • veel aandacht voor de behoefte aan structuur en voorspelbaarheid;
 • succeservaringen zijn de start van het (willen/kunnen) leren.

Met respect voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving!

Voor deze tennis+ trainingen gelden de algemene trainingsvoorwaarden zoals hier onder vermeld en is het lidmaatschap van LTC Uden verplicht.

Na aanmelding zal u worden uitgenodigd voor een intake gesprek met de trainer en iemand van LTC. De inschrijving is in principe voor een heel jaar. De kosten voor de training bedragen € 4,75 per les uur, per trainingscyclus vooruit per automatisch incasso te betalen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar trainers.[antispam].@ltcuden.nl of u kunt contact opnemen met Monique Brockhus 0641311767.

 


Voorwaarden waaronder tennistraining+ extra zorg kan worden gevolgd bij LTC Uden:

 1. Betaling uitsluitend mogelijk door middel van een door u af te geven machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.
 2. Lestijden en lesperiode alsmede de groepssamenstelling worden door de trainer vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met preferentie, maar deze worden niet gegarandeerd.
 3. Door uw inschrijving verplicht u zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.
 4. De tennislessen worden uitsluitend gegeven op de tennisbanen van LTC Uden.
 5. De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald.
 6. Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf telefonisch, of via www.ltcuden.nl, op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, hebt u géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 7.
 7. In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan de Technische Commissie besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de leerling een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij de Technische Commissie, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de leerling.
 8. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen. Bij online inschrijving is een handtekening niet vereist.

 Klik hier om het inschrijfformulier te openen.

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

Open Toernooi LTC Uden 2018
15 t/m 24 juni 2018

inschrijving geopend!

klik hier om in te schrijven

Agenda Junioren

zo apr 22 @09:00 - 18:00
Voorjaarscompetitie KNLTB
ma apr 23 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
di apr 24 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
wo apr 25 @09:00 - 23:30
Paviljoen geopend
do apr 26 @09:00 - 18:00
Voorjaarscompetitie KNLTB

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.