ACTUELE BAANSTATUS 

Geen bijzonderheden - alle banen bespeelbaar.

=== Breaking news ===

Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor de trainingen die starten in september.

 

Vanaf dit jaar wordt er gekozen voor trainingspakketten en zullen de trainingen verzorgd worden door het team van Tennisorganisatie Remi de Jager. Iedereen, dus ook spelers juniorselectie en seniorselectie, dient zich in te schrijven om deel te kunnen nemen aan de trainingen. Op de site - onder het menu Senioren of Junioren kies de keuze Trainingen - vinden jullie meer informatie over de trainingen, kosten en de inschrijfformulieren.

 

Vragen over de tennistrainingen kunnen gesteld worden aan de technische commissie of aan Remi de Jager door te mailen naar tc@ltcuden.nl of remi@dejagertennis.nl.

We verwachten jullie inschrijvingen snel te zien!

 

Met sportieve groet,

 

TC LTC Uden

 

NB. Er zijn reeds inschrijvingen ontvangen voor deelname aan onze trainingen. Deze inschrijvingen zijn echter gedaan op de trainingsvormen "oude stijl" en deze komen niet overeen met onze nieuwe opzet.

 

Vriendelijk verzoeken wij u nogmaals een inschrijving te doen voor deelname aan de nieuwe trainingen.

Op vrijdag 6 april hebben wij u als lid laten weten dat we vanaf 1 september gaan samenwerken met een nieuwe tennisschool, te weten De Jager Tennis.

Zoals bekend hebben wij als bestuur in 2017 opnieuw gekeken naar de wensen, eisen en doelstellingen voor LTC Uden voor de komende jaren op het gebied van tennistraining. Tennistraining op het gebied van prestatief, recreatief en jeugd. Deze drie gebieden hebben in onze beslissing even zwaar meegewogen.

LTC wil een club zijn:

  • waarin er op een zo hoog mogelijk niveau prestatief tennis gespeeld wordt, waarbij de vertegenwoordigende teams een sterke LTC binding en identiteit hebben. Geen ingehuurde vreemdenlegioen dus.
  • vernieuwing in de trainings- en begeleidingsaanpak voor de selectiespelers ouder dan 15 jaar.
  • waar alle recreatieve senioren op een prettige wijze tennistraining krijgen
  • waarbij er heel veel aandacht is voor de jeugd. Zowel op het gebied van training als op andere (fun) activiteiten.

De keuze voor een nieuwe tennisschool heeft bij een aantal leden vragen en opmerkingen opgeleverd. Deze wilden wij als bestuur uiteraard zo goed mogelijk beantwoorden.

Hiervoor zijn een aantal bestuursleden zaterdag en zondag tijdens de competitie op het park geweest en hebben daar met veel leden gesproken. Ook is er op 9 april  om 19.00 uur een centraal vragenuur ingelast.

 

Een kort verslag van 9 april

Aanwezig waren het voltallige bestuur en zo’n 40 ouders, leden en selectiespelers en enkele huidige trainers.

Als intro heeft de voorzitter het complete proces en gang van zaken toegelicht.

Daarna was er volop gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen aan het bestuur.

Er was veel emotie waar te nemen. Wat begrijpelijk is en wat blijkt geeft van het goede werk dat Wits in de afgelopen jaren heeft neergezet.

Er waren vragen op het gebied van procesvoering en communicatie. Alle tips worden ook zeker ter harte genomen voor een volgende keer.

Het was een pittige discussie waarbij elke aanwezige zijn zegje heeft kunnen doen.

 

Er staan twee belangrijke punten op de actielijst na aanleiding van dit vragenuurtje.

1: Is reglementair hoe het bestuur van LTC handelt m.b.t. contractsluiting

2: Kunnen wij als spelers en jeugd z.s.m. kennismaken met de nieuwe tennisschool, zodat wij een beter beeld hebben bij wat er gaat komen.

Antwoord punt 1: Wij hebben nogmaals de gang van zaken rondom de geldigheid van de besluitvorming na de bijeenkomst bezien. Als bestuur komen wij tot de conclusie dat in het licht van statuten, huishoudelijk reglement en bespreking tijdens de algemene ledenvergaderingen van 2017 en 2018 alles correct is verlopen. Het genomen besluit is naar de mening van het bestuur daarom zowel in lijn met een bestendige gedragslijn van de afgelopen 45 jaar als ook volledig conform de bepalingen in statuten en huishoudelijk reglement.

 

Antwoord punt 2:

Wij zullen binnen twee weken De Jager Tennis uitgebreid voorstellen in een nieuwsbericht op de site en facebook. Daarin zullen missie, visie, werkwijze en aanpak aan de orde komen.

Daarna zullen wij een persoonlijk interview houden met Remi de Jager. Tijdens dit interview kunnen we hem het hemd van lijf vragen en alles over hem te weten komen. Voor dit interview zoek ik twee leden, liefst vanuit de jeugd, die mij willen ondersteunen hierbij. Zij hebben de meeste vagen op dit moment aan de nieuwe trainer en tennisschool. Wil je hierbij helpen laat het me weten via pr@ltcuden.nl

Tijdens de huldiging van de kampioenen eind juni zullen we de nieuwe tennisschool live voorstellen aan iedereen op ons prachtige park.

 

Naast deze communicatie zullen wij de komende periode ook vanuit TC, JC en andere belanghebbenden input verzamelen van zaken die belangrijk gevonden worden voor de toekomstige invulling door De Jager Tennis in de samenwerking met LTC Uden.

Mochten er over bovenstaande nog verdere vragen of opmerkingen zijn dan kunt u dat laten weten via pr@ltcuden.nl

Pin It

Hoofdsponsor

Co-sponsors

VrijwilligerGezocht 16164

Laatste nieuws

Ace fca75

Inschrijving Crito Project Ace Toernooi tot 1 augustus geopend!

Klik hier om direct in te schrijven.

Agenda

ma juli 23 @09:00 - 23:59
Paviljoen geopend
ma juli 23 @18:00 - 23:59
Wijnhuis-Delo Open Zomertoernooi
di juli 24 @09:00 - 23:59
Paviljoen geopend
di juli 24 @18:00 - 23:59
Wijnhuis-Delo Open Zomertoernooi
wo juli 25 @09:00 - 23:59
Paviljoen geopend

Alg. informatie

Adres
LTC Uden
Boekelsedijk 6a
5404 NK Uden
Navigeer

Tennispaviljoen
Tel: 0413-265315

Webmaster
Webmaster@ltcuden.nl

Redactioneel
prredactie@ltcuden.nl
fotos@ltcuden.nl


Klik hier voor meer
informatie.Copyright © 2014. All Rights Reserved.